Zdanie

 

Zdanie logiczne, to wyrażenie oznajmujące, któremu można przypisać jedną z dwóch wartości logicznych: prawdę (1) lub fałsz (0).

Przykłady:

Właśnie zaczęło padać. – zdanie, któremu możemy przypisać prawdę lub fałsz.

Kiedy ostatnio jadłeś? – nie jest to zdanie w sensie logicznym, ponieważ nie możemy jasno ocenić, czy jest prawdą czy fałszem.

[latex] 2^3 [/latex] – to również nie jest zdanie w sensie logicznym

 

Zdania w logice oznaczamy małymi literkami, np. [latex] p, q, w, r, … [/latex]

Przykłady zdań i ich wartości logiczne:

  •  Ziemia obraca się wokół słońca – zdanie prawdziwe: wartość logiczna 1
  •  Ryby należą do ssaków – zdanie nieprawdziwe: wartość logiczna 0
  •  [latex] 2^2 = 5 [/latex] – zdanie nieprawdziwe: wartość logiczna 0
  •  dla każdego [latex] x \in R : x^2 + 1 > 0 [/latex] – zdanie prawdziwe: wartość logiczna 1