Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory

 

Zbiór Liczb Rzeczywistych dzielimy na:

W – Liczby Wymierne,
NW – Liczby Niewymierne.

Do zbioru W zaliczamy CZbiór Liczb Całkowitych.

Do zbioru C zaliczamy NZbiór Liczba Naturalnych.

Poniżej schemat, który zawiera również  Zbiór Liczb Zespolonych.