Działania na przedziałach liczbowych – zadania

 

1. Wyznacz zbiory i zaznacz na osi liczbowej: [latex] A \cup B , A \cap B , A \setminus B , B \setminus A [/latex]

a) [latex] A = ( -\infty ; 2 > , B = < 0 ; 2 ) [/latex]

b) [latex] A = < -3 ; \infty ) , B = < 0 ; 2 ) [/latex]

c) [latex] A = < -1 ; 2 > , B = < 2 ; \infty ) [/latex]

d) [latex] A = < -2 ; 1 ) \ \cup < 4 ; 6 > , B = ( 0 ; \infty ) [/latex]

e) [latex] A = ( -2 ; 0 > \cup \ \{ 3 \} , B = < 3 ; 5 > [/latex]

 

 Rozwiązania: plik do pobrania (zad.1)

 

2. Dane są zbiory:

[latex] A = \{ x \in R : x \geq -4 \ i \ x < 0 \} [/latex],

[latex] B = \{ x \in R : x > -1 \ i \ x \leq 3 \} [/latex],

[latex] C = \{ x \in R : x \geq 2 \} [/latex]

 

Podane zbiory zapisz w postaci przedziałów liczbowych, a następnie wyznacz:

a) [latex] ( A \cup B ) \setminus C [/latex]

b) [latex] ( A \cup C ) \setminus B [/latex]

c) [latex] ( A \cap B ) \setminus C [/latex]

d) [latex] ( A \cap C ) \setminus B [/latex]

 

Rozwiązania: plik do pobrania (zad.2)

 

 3. Wyznacz: [latex] A’ , B’ , A’ \cup B’ , (A \cap B)’ [/latex] dla:

a) [latex] A = ( -\infty ; -3 ) \cup ( 3 ; \infty) , B = < -4 ; 4 > [/latex]

b) [latex] A = < -4 ; 4 > , B = ( -2 ; 2 ) [/latex]

c) [latex] A = ( -\infty ; 2 ) \cup ( 2 ; \infty ) , B = \{ 2 \} [/latex]

 

Rozwiązania: plik do pobrania (zad.3)

 

Home Matematyka Materiały Liczby i ich zbiory Działania na przedziałach liczbowych – zadania